Հովհաննես Թումանյան 150

Վանաձորի Ղ.Ալիշանի անվան N 27 հիմն. դպրոցի հայոց լեզու և գրականություն առարկաների ուսուցչուհներ Ժ.Ղալաչյանը և Լ.Մելքոնյանը կազմակերպել…

Նախագծային դաս երկրաչափություն առարկայից

6 ա դասարանում երկրաչափության ուսուցչուհի Ց. Մատինյանը կազմակերպել էր գեղեցիկ նախագծային դաս,որն ուղեկցվում էր հետաքրքիր փորձերով…

Նախագծային դաս Քիմիա առարկայից

Քիմիայի ուսուցչուհի Ա.Զուրաբյանը կազմակերպել էր նախագծային դաս 9 բ դասարանում,դասն ուղեկցվում էր հետաքրքիր փորձերով:

«Էկոլոգիայի խնդիները»

Բաց դաս կենսաբանությունից «Էկոլոգիայի խնդիները» թեմայով Դասը վարում էր ԿԱԻ-մասնագետ Կարինե Մարգարյանը ի մասնագետ Կարինե Մարգ…

Հարավային Ասիա /աշխարհագրական ակնարկ

20.02.2019թ.-ին Վանաձորի N 27 դպրոցի աշխարհագրության ուսուցչուհի Մարգարիտա Մանուկյանը հեռավար դաս անցկացրեց Կողես գյուղի 8-րդ դասարանցիների…

Միջատների դերը բնության մեջ ու մարդու կյանքում

25,02,2019թ.-ին Վանաձորի N 27 հիմնական դպրոցի կենսաբանության ուսուցչուհի Մարիետա Քոչարյանը 7 <<Ա>> դասարանի աշակերտների մասնակցությամբ…

Դասղեկի ժամ Եկեղեցու պատմություն առարկայից

Հունվարի 28-ին 7 ա դասարանի աշակերտները դասղեկի ժամը յուրահատուկ նշեցին:

<<Կահութ>>ծրագիր

Վանաձորի Ղ. Ալիշանի անվան N 27 դպրոցի VI բ դասարանի աշակերտները <<Kahoot >>ծրագրի օգնությամբ ստուգեցին իրենց գիտելիքները <<Ռուսաց…

ԽԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԲԱՎԻՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Վանաձորի Ղ. Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոցի  VI բ դասարանի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի Ա.Խաչատրյանը կազմակերպել էր կրթական նախագծային…