2019թ. ֆինանսական հաշվետվություն ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 1-ԻՆ…
2016թ. ֆինանսական հաշվետվություն    ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ…
2017թ. ֆինանսական հաշվետվություն ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 4-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ 2018Թ.ԲՅՈՒՋԵՅԻ ՆԱԽՆԱԳԻԾԸ…
2018թ. ֆինանսական հաշվետվություն ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 4-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ …