Entries by school

Կրկին հաղթանակ

Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության կողմից կազմակերպած«Աստվածաշնչային գիտելիքներ» մրցույթի առաջին փուլում հաղթեց Վանաձորի Ղ. Ալիշանի անվան թիվ 27 հիմնական դպրոցը և անցավ երկրորդ՝ հանրապետական փուլ

<<Գովք աշխատանքի>>

13.04.19թ-ին Վանաձորի Ղ.Ալիշանի անվան N 27 հիմն .դպրոցի V բ դասարանը (դասղեկ՝ Ա.Զուրաբյան) ներկայացրին գեղեցիկ միջոցառում <<Գովք աշխատանքի>> խորագրով:

Հովհաննես Թումանյան 150

Վանաձորի Ղ.Ալիշանի անվան N 27 հիմն. դպրոցի հայոց լեզու և գրականություն առարկաների ուսուցչուհներ Ժ.Ղալաչյանը և Լ.Մելքոնյանը կազմակերպել էին գեղեցիկ դաս-միջոցառում ՝նվիրված Հովհաննես Թումանյանի 150 ամյակին

Ճանաչողական այց թանգարաններ

26.04.19թ Վանաձորի Ղ.Ալիշանի անվան N 27 դպրոցի IX բ (դասղեկ՝Մ. Քոչարյան) դասարանի աշակերտները կրթության և մշակույթի նախարարությունների համագործակցության շրջանակներում ճանաչողական այց կատարեցին Դ. Դեմիրճյանի տուն թանգարան:

Ճանաչողական այց թանգարաններ

27.04.19թ Վանաձորի Ղ.Ալիշանի անվան N 27 դպրոցի VI ա (դասղեկ՝ Ց. Մատինյան) և VI բ (դասղեկ՝ Ա.Խաչատրյան) դասարանների աշակերտները կրթության և մշակույթի նախարարությունների համագործակցության շրջանակներում ճանաչողական այց կատարեցին Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարան: