<<Սպորտլանդիա- 2019>>

Վանաձորի Ղ.Ալիշանի անվան N 27 հիմն.դպրոցի թիմը Վանաձորի հանրակրթական դպրոցների 4-7-րդ դասարանների <<Սպորտլանդիա- 2019>> մարզային փուլում գրավել է II տեղը: