ՎԵՐՋԻՆ ԶԱՆԳ 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐԻ

Ղ.Ալիշանի անվան N 27հիմն. դպրոցի բակը տոնական ցնծության մեջ էր: 2018թ-ի մայիսի 25-ին հիմն. դպրոցին հրաժեշտ էին տալիս IXա և IXբ դասարանի աշակերտները:(Դասղեկ՝…