Քաղվածք մանկավարժական խորհրդի նիստի 2021թ. դեկտեմբերի 15-ի արձանագրությունից:

Քաղվածք մանկավարժական  խորհուրդ