Ճանաչողական այց թանգարաններ

27.04.19թ Վանաձորի Ղ.Ալիշանի անվան N 27 դպրոցի VI ա (դասղեկ՝ Ց. Մատինյան) և VI բ (դասղեկ՝ Ա.Խաչատրյան) դասարանների աշակերտները կրթության և մշակույթի նախարարությունների համագործակցության շրջանակներում ճանաչողական այց կատարեցին Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարան: