Հովհաննես Թումանյան 150

Վանաձորի Ղ.Ալիշանի անվան N 27 հիմն. դպրոցի հայոց լեզու և գրականություն առարկաների ուսուցչուհներ Ժ.Ղալաչյանը և Լ.Մելքոնյանը կազմակերպել էին գեղեցիկ դաս-միջոցառում ՝նվիրված Հովհաննես Թումանյանի 150 ամյակին