2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակի փաստացի կոմպլեկտավորում
/2021թ.սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ /

 

 

N Դասարան Միավոր Աշակերտների
թիվ
Աշակերտների թափուր
թվաքանակ ըստ
դասարանների
1  I  2  68  20
2  II  3 66  22
3  III  2  66 22
4  IV  2 70  18
5  V  3  74 26
6  VI  2 49 51
7  VII  2 61  39
8  VIII  2 62  38
9  IX  2  51  49
Ընդամենը  20  567