<<Վանաձորի Ղ. Ալիշանի անվան թիվ 27 հիմնական դպրոց >> ՊՈԱԿ -ի հանրակրթական ծրագրի իրականացման  լիցենզիա

2018թ. ֆինանսական հաշվետվություն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 4-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

2017թ. ֆինանսական հաշվետվություն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 4-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ 2018Թ.ԲՅՈՒՋԵՅԻ ՆԱԽՆԱԳԻԾԸ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՔԱՂՎԱԾՔ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ 2018Թ.ԲՅՈՒՋԵՅԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2- ՐԴ  ԵՌԱՄՍՅԱԿ   — Հանրակրթական ուսուցում

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  2-ՐԴ  ԵՌԱՄՍՅԱԿ   — Ներառական կրթություն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 1-ԻՆ  ԵՌԱՄՍՅԱԿ   —   Հանրակրթական ուսուցում
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 1- ԻՆ  ԵՌԱՄՍՅԱԿ   —  Ներառական կրթություն
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՖԻԿԱՑԻՈՆ ԵՎ ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

2016թ. ֆինանսական հաշվետվություն

 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ — Հանրակրթական ուսուցում
 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ — Ներառական կրթություն