Առարկայական օլիմպիադայի մարզային փուլ

Վանաձորի Ղ.Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոցի տնօրեն Գ.Քարհանյանը պարգևատրեց 9բ դասարանի աշակերտուհի Սուսաննա Մխիթարյանին (ուսուցչուհի Ժ.Ղալաչյան) <<Հայոց լեզու>>, <<Հայ գրականություն>>առարկաններից ,9ա դասարանի աշակերտուհի Գայանե Անտոնյանին (ուսուցչուհի Ա.Զուրաբյան) <<Քիմիա>> առարկայից 2018-2019 ուստարվա առարկայական օլիմպիադաների տարածքային և մարզային փուլերում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերելու և հանրապետական փուլ անցնելու համար: