ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Դպրոցի պատմություն

Համակազմ

Համագործակցություն

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   

 

 

Մրցույթ՝ ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղ. Ալիշանի անվան թիվ 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի Ֆիզկուլտուրա առարկայի (12 դասաժամ), Հայոց լեզու և գրականություն առարկայի (դասաժամ)ուսուցչի  թափուր  տեղերի համար

Մրցույթն  անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման  փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած  հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը  կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի  հետ  հարցազրույցն  անցկացնում  առանձին:

Մրցույթին մասնակցելո համար պետք է ներկայացնել`

— դիմում (ձև 1),

— 1 լուսանկար 3×4 չափի,

— բարձրագույն կրթությունը  հաստատող  փաստաթուղթ (դիպլոմ),

— անձը  հաստատող  փաստաթուղթ,

— «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային  ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք  աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի  պատճենը (առկայության  դեպքում),

— ինքնակենսագրություն (ձև 5),

— այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

— ՀՀ արական սեռի  քաղաքացիները՝ նաևզինվորական  գրքույկ,

— հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

— որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:

Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերացնել և համալրել դրանք:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 27.09.2022թ -ից մինչև 12.10.2022թ-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թ. հոկտեմբերի 17-ին` ժամը 12:00-ին, Վանաձորի Ղ. Ալիշանի անվան թիվ 27 հիմնական դպրոցում, հասցե՝ ք. Վանաձոր, Տարոն 4 թաղամաս, Զեյթունի փողոց 3/4:
Տեղեկությունների համար զանգահարել (0322) 6-01-79 հեռախոսահամարով:

 

ԳՐԵՔ ՄԵԶ

[recaptcha]

© Copyright - 27 հիմնական դպրոց